ESI LĪDZĀS!

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju principu, žurnālā IEVAS VESELĪBA tiek veidota rakstu sērija ESI LĪDZĀS! Aicinājums cilvēkam ar invaliditāti būt līdzās, kopā ar mums visiem, un mums – būt līdzās cilvēkam ar invaliditāti. Rādīsim ceļu, kā to praktiski un jau šajos apstākļos ir iespējams izdarīt, kā cilvēkam ar invaliditāti dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. Informāciju sniedz nozares profesionāļi, turklāt pieredzē dalās cilvēki ar invaliditāti, kas tam visam reāli gājuši cauri un ir sasnieguši savu mērķi. Ar ko jāsāk, kur vispirms jāvēršas, kādas ir iespējas. Bieži vien vēlamais ļoti atšķiras no realitātes.

Projektu ESI LĪDZĀS! finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ESI LĪDZĀS! saturu atbild Žurnāls Santa.

×