LATVIEŠI CEĻ PASAULI

Publicēts: 12.12.2018

Žurnāla DEKO decembra numurā realizēts projekts "LATVIEŠI CEĻ PASAULI", kas tapis sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

Mūzika mēs esam izcili - par to neviens vairs nešaubās. Bet ne tikai. Arī arhitektūrā un dizainā mūsējie ir pasaules mēroga lielumi. Katrs atsevišķi viņi ir personības ar vērā ņemamu atstāto pēdu pasaules arhitektūras un dizaina kartē. Bet mums Latvijā tie ir izsijāti vārdi, daži zināmāki, daži retāk dzirdēti, citi pat pārsteigums, ka ir piederīgi Latvijai. Tad nu savedam viņus kopā.

Projekts "LATVIEŠI CEĻ PASAULI" ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rakstu sērijas "LATVIEŠI CEĻ PASAULI" saturu atbild "Žurnāls Santa".

×