DZĪVO AR PRIEKU!

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju principu, žurnālā IEVAS VESELĪBA tiek veidota rakstu sērija DZĪVO AR PRIEKU! Pacientu organizācijām un IEVAS VESELĪBAI ir kopīgs sadarbības mērķis – invalidizējošo slimību profilakse, pacientu izglītošana, savlaicīga slimību diagnosticēšana un sekmīga to ārstēšana, rehabilitācijas un aprūpes jautājumu risināšana. Jā, tev ir slimība, taču tu daudz ko vari darīt, lai tava kaite neprogresētu. Un mēs tev pastāstīsim, ko un kā!

Projektu "DZĪVO AR PRIEKU!" finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par "DZĪVO AR PRIEKU!" saturu atbild Žurnāls Santa.

×