SIA „Žurnāls Santa” žurnālistu ētikas kodekss

 1. Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju.
 2. Žurnālistam ir jādara viss, kas ir viņa spēkos, lai vispusīgi atainotu aprakstāmos notikumus.
 3. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas.
 4. Žurnālists izprot viedokļu daudzveidības nozīmi, atspoguļo viedokļus iespējami plaši, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami.
 5. Ziņas, fotogrāfijas, video un audio ierakstus, un dokumentus žurnālisti vāc un izmanto tikai savu profesionālo pienākumu pildīšanai.
 6. Žurnālisti nodala ziņas un analīzi no komentāriem un viedokļiem.
 7. Žurnālists nedrīkst publicēt informāciju bez pamatotas pārliecības par tās ticamību.
 8. Sagatavotais materiāls nedrīkst balstīties uz nepatiesiem faktiem vai sagrozītu informāciju.
 9. Izplatot informāciju, kas var ietekmēt cilvēka reputāciju, ir jādod viņam iespēja izteikties.
 10. Kļūdas ir jālabo pēc iespējas ātri un pilnīgi.
 11. Plaģiātisms nav pieļaujams.
 12. Žurnālisti un redaktori atbild par to, lai redakcijas materiāli būtu stingri nodalīti no reklāmas.
 13. Žurnālistiem ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem.
 14. Žurnālisti nevar būt politisko partiju amatpersonas. Ja žurnālists kandidē vēlēšanās, viņš aptur profesionālo darbību.
 15. Žurnālisti nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus atlīdzībā par profesionālo darbību no personām, kas nav viņu darba devējs.
 16. Žurnālistam ir jāatsakās no tāda materiāla veidošanas, kas rada interešu konfliktu attiecībās ar indivīdiem, politiskām, ekonomiskām un citām interešu grupām.
×