RSU un Vidzemes Augstskolas eksperti vada mediju profesionāļu apmācības attālināti

Sākot ar jūniju, RSU un Vidzemes Augstskolas eksperti attālināti tikās ar izdevniecības Žurnāls Santa un citiem mediju pārstāvjiem, lai diskutētu par maija mēnesī apmācībās apskatītajiem tematiem un analizētu mediju prakses piemērus.

Projekta "Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā" īstenošanā, tiek veicināta mediju zināšanu pilnveide un papildinātas prasmes mediju satura veidošanā. Mācību plānā iekļauti temati par starpkultūru dialogu, tai skaitā EP, ES un citu starptautisko organizāciju aktuālajiem lēmumiem; labo praksi Eiropas žurnālistikā saistībā ar migrācijas tematikas atspoguļošanu; migrācijas procesiem Latvijā vēsturiskā kontekstā; pētnieciskās un konstruktīvās žurnālistikas pamatprincipu izmantošanu migrācijas atspoguļošanā; melu dekonstrukciju, medijpratību un kritisko domāšanu, atspoguļojot trešo valstu pilsoņu sociālās iekļaušanas tematus; žurnālistu un masu mediju īpašnieku attiecībām un caurskatāmību masu mediju auditorijām.

Logo

 

×