IEVA DZĪVO ZAĻI 2022 PAVASARIS

Numurā lasi:

IEVA Dzīvo Zaļi – ilgi, laimīgi un dabai draudzīgi!
Žurnāls visiem lasītājiem, kuri vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti, apgūstot videi draudzīgu dzīvesveidu, kā darīt, audzēt, pirkt, gatavot. Ar katru savas ikdienas izvēli ikviens var palīdzēt izdzīvot vissīkākajām būtnēm, var saglabāt tīru gaisu, ko ieelpot. 
Kas ir zaļas izvēles, par ko rakstām žurnāla numuros?
·         par mežiem, upēm, purviem, kur elpot svaigu gaisu; 
·         par dabiskām pļavām, kur vēl joprojām atrodam jāņuzāles;
·         par to, vai tas ko ēdam, nenodarīs pāri Zemes veselībai;
·         par to, vai skaistās ainavas nebūs vien atmiņas senmeistaru gleznās;
·         par plastmasas atkritumu kalniem, ko lietderīgi pārstrādāt apģērbos.
Žurnālā reizi sezonā var iepazīt cilvēkus, kas dalās padomos un pieredzē, kā dzīvot videi draudzīgi, ieklausīties nozares speciālistos, lai zinātu un iedvesmoties kļūt zaļākam arī savā ikdienā.

×