Diskusiju un problēmrakstu cikls GANDRĪZ PRATINĀŠANA

Žurnālā KLUBS tiek veidota sabiedriski nozīmīgu politisku tēmu padziļināta analīze diskusiju un problēmrakstu formā. Diskusiju un problēmrakstu cikla GANDRĪZ PRATINĀŠANA mērķis ir nodrošināt augstvērtīgas žurnālistikas profesionālajiem kvalitātes, atbildīguma un ētikas standartiem atbilstošu sabiedriski nozīmīga satura veidošanu, kas būtu pieejams plašai auditorijai.

Rakstus lasi interneta vietnē www.santa.lv

Projektu "Diskusiju un problēmrakstu cikls GANDRĪZ PRATINĀŠANA" finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par "Diskusiju un problēmrakstu cikls GANDRĪZ PRATINĀŠANA" saturu atbild Žurnāls Santa. 

×