Regulārais maksājums


Kas ir regulārais maksājums?


Abonēšana ar regulāro maksājumu tiek piedāvāta drukātajiem žurnāliem ar piegādes adresi Latvijā.

Regulārā maksājuma mēneša cena ir 1/12 no parastās gada abonēšanas cenas plus apstrādes izmaksas.

Klientam vēl jāmaksā ikmēneša komisija savā bankā (viena summa, neatkarīgi no žurnālu skaita) par regulārā maksājuma izpildi ar pārskaitījumu, kas parasti nepārsniedz € 0,30.

Maksājumu par nākamā mēneša žurnāliem nepieciešams veikt līdz 10. datumam. Daļēja viena mēneša regulārā maksājuma summas samaksa nav atļauta. Avansa maksājums par vairākiem mēnešiem ir atļauts.
Ja apmaksas datums ir nokavēts (tajā skaitā, ja apmaksa ir veikta pēc 10.datuma), abonēšanas pakalpojums “Regulārais maksājums” tiek IZBEIGTS  un abonētā preses izdevuma piegāde tiek pārtraukta.
 Pakalpojuma „REGULĀRAIS MAKSĀJUMS” pārtraukšanas gadījumā saistībā ar apmaksas datuma kavējumu, abonētā preses izdevuma piegāde tiek atjaunota tikai tad, ja abonents ir noslēdzis savā bankā automātiskā maksājuma līgumu un informējis par to SIA “Žurnāls Santa”, iesniedzot attiecīga dokumenta kopiju.
 Pakalpojuma „REGULĀRAIS MAKSĀJUMS” pārtraukšanas gadījumā saistībā ar apmaksas datuma kavējumu, abonents ir tiesīgs saņemt atpakaļ iemaksāto naudu.Kā tas notiek?

Klients, tāpat kā parastās abonēšanas gadījumā,

- reģistrējas ManiZurnali.lv;

- norāda saņēmēja vārdu, uzvārdu un piegādes adresi. Tad sazinās ar abonēšanas nodaļu, vai raksta uz e-pastu : manizurnali@santa.lv
- abonēšanas nodaļas operators, noformē rēķinu un izsūta to uz abonenta e-pastu;
- abonents veic rēķina apmaksu savā internetbankā. Lai uzsāktu piegādi ar nākamā mēneša pirmo datumu, rēķins jāapmaksā līdz 20 datumam;
- ja maksājums tiek veikts vēlāk, iespējama žurnāla piegādes aizkavēšanās.

Pēc tam klients iesniedz savā bankā pieteikumu par regulāro maksājumu. Labākajās Latvijas bankās regulāro maksājumu var noformēt internetā - dažās minūtēs!
Regulārā maksājuma mērķī  jānorāda rēķinā norādītais RM līguma identifikators.

Klients var neizmantot bankas piedāvāto regulāro maksājumu, bet maksājumu veikt ar parastu ikmēneša pārskaitījumu līdz 10. datumam.

Maksājuma saņēmējs:
Žurnāls Santa SIA
Reģ. Nr.: 40003044261
Swedbank, HABALV22
LV03HABA0007408032081Ērtība

Jūs nekad vairs neaizmirsīsiet abonēt savus iemīļotos žurnālus, jo RM abonementi turpinās arī nākamajā gadā. Lai izmantotu visas ērtības, RM līgumu bankā slēdziet ar vislielāko iespējamo termiņu.

Jūs vienmēr maksāsiet ļoti, ļoti izdevīgu cenu par viena mēneša abonementu!


Drošība

Regulārais maksājums ir drošs maksājuma veids, jo to regulē Latvijas un ES normatīvie akti. Turklāt abonēšanu ar regulāro maksājumu jūs varat pārtraukt katrā nākamajā mēnesī, ja to vēlaties.

Sazinieties ar mums, ja jums rodas jautājumi!
Jūsu iepirkumu grozs
gaida pirkumus