ABONĒ žurnālu 2017. gadam un laimē IEVAS MĀJAS kalendāru!DĀVINĀM 100 KALENDĀRUS!

2017. gada abonentiem bija iespēja saņemt IEVAS MĀJAS kalendāru, piesakoties izlozei līdz 20. decembrim.


Kalendāru ieguvēji

1.    Uldis Simsons   
2.    Vija Dovmane   
3.    Aina Ivahina   
4.    Dita Medne   
5.    Linda Veckāgane   
6.    Sanda Cielēna   
7.    Viola Grīnbarte
8.    Līga  Kozuliņa
9.    Zanda Cielēna
10.    Ārija  Jēkabsone
11.    Edīte Brante
12.    Dagmāra Podiņa   
13.    Genovefa Liepsalde
14.    Tatjana Sloka
15.    Jana Dreimane   
16.    Ņina Maksimova   
17.    Andris Briedis
18.    Lauma Kalniņa   
19.    Regīna Ruļuka
20.    Skaidrīte Kantāne
21.    Anita Skaistkalne
22.    Velta Grīnfelde
23.    Maija Kulakova
24.    Skaidrīte Gulbe
25.    Jānis Mičulis
26.    Inese Riņķe
27.    Irēna Upeniece
28.    Astrīda Kravale
29.    Irēna Māliņa
30.    Ināra Slizkina
31.    Gunta  Ose
32.    Necita Pundure
33.    Iveta Vimba
34.    Ināra Irkle
35.    Sanita Pučeka
36.    Ilona Stupeņa
37.    Inese Logina
38.    Ilga Kūka
39.    Anita Krukovska
40.    Zina Roķe
41.    Elita Bībere
42.    Diāna Auzāne
43.    Māra Kučere
44.    Aija Ratniece
45.    Marija Lizdika
46.    Valentīna Lazdiņa
47.    Ilva Horste-Balode
48.    Edīte Muceniece
49.    Maija Vilkauša
50.    Marija Bidzāne
51.    Daina Beitlere
52.    Alija Griestiņa
53.    Zigmārs Gulbins
54.    Līga Gerdena
55.    Maiga Pabērza
56.    Inese Cālīte
57.    Anita Jefimova
58.    Zane Jēgere
59.    Sarmīte Tavare
60.    Vija Virsnīte
61.    Raisma Brandule
62.    Daina Kaurāte
63.    Lucija Armane
64.    Janīna Kārkliņa
65.    Marga Java
66.    Ārija Melče
67.    Anita Smirnova
68.    Ilze Ansone
69.    Baiba Lesiņa - Korne
70.    Jolanta Jaudzema
71.    Anda Dubrova
72.    Māra Grīberga
73.    Ausma Konošonoka
74.    Regīna Zaremba
75.    Iveta Joniškāne
76.    Svetlana Lunte
77.    Vilisteris Vīgants
78.    Jolanta Kobonacka
79.    Sintija Gaile
80.    Alija Bebre
81.    ANNA Lediņa
82.    Daina Kaurāte
83.    Inita Putāne
84.    Kristīne Ducmane
85.    Andrejs Ercmanis
86.    Māris Pēkšēns
87.    Iveta Gaile - Stivriņa
88.    Gunta Strada
89.    Dagmāra Rūse
90.    Gita Kalniņa
91.    Valda Poļanska
92.    Inese Jansone
93.    Maiga Teikmane
94.    Vanda Kokoreviča
95.    Biruta Žuka
96.    Skaidrīte Ekerte
97.    Anna Ādamsone
98.    Inta Zellīte
99.    Lilita Sudare
100.    Mārīte Krēšmane

Kalendāri laimētājiem tiks izsūtīti ar pasta starpniecību.


Abonē žurnālu ŠEIT!


  • Mēness dienu kalendārs.
  • Labākās dienas sēšanai, stādīšanai, ravēšanai, kūku cepšanai, drēbju mazgāšanai, ražas novākšanai, remonta darbiem.
  • Piedevām vēl atslodzes dienas un čika laiki!
Bet tas nav viss:
  • Katru mēnesi viens, savas nozares eksperts dod 10 padomus par aktualitāti, sākot no sulu tecināšanas, beidzot ar kāpostu ražu. Cik mēnešu, tik ekspertu, kopā 120 padomi!


Jūsu iepirkumu grozs
gaida pirkumus